شنبه 2 بهمن 1400
سامانه جامع پاسخگویی به شکایات
با سلام و احترام؛
ضمن خوش آمدگویی به شما مشتری گرامی به آگاهی می رساند سامانه رسیدگی به شکایات بانک سپه در اجرای ماده 25 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد فعال گردیده و شما عزیزان می توانید شکایت ، انتقاد و یا پیشنهاد خود را در آن ثبت نمائید. اداره کل رسیدگی به شکایات وتخلفات این بانک وظیفه پاسخگویی و رسیدگی به شکایات را بر عهده دارد. شکایت واصله براساس زمان بندی تعیین شده مورد رسیدگی واقع و سپس نسبت به ثبت پاسخ قانونی در سامانه اقدام می شود لذا در صورت عدم دریافت پاسخ در مهلت مقرر(30 روز)، می توانید از طریق همین سامانه موضوع را پیگیری نمایید. چنانچه از نحوه ارائه خدمات در هریک از شعب این بانک در سطح کشور در زمینه های نقض قوانین، کوتاهی یا عدم انجام وظیفه، اطاله رسیدگی، عدم پاسخگویی یا ضعف در ارائه خدمات، شکایتی داشته و شخصاَ ذینفع آن بوده و از بانک درخواست رسیدگی دارید می توانید شکایت خود را با توجه به رعایت نکات زیر و قبل از مراجعه به مراجع نظارتی برون سازمانی نظیر بانک مرکزی در سامانه رسیدگی به شکایات ثبت نموده تا وفق مقررات به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد. پذیرش هرگونه شکوائیه از سوی معاونت نظارتی بانک مرکزی منوط به رسیدگی اولیه موضوع از سوی این بانک و ارائه جوابیه دریافتی به بانک مرکزی می باشد 
4118
کاربر محترم توجه نمایید  درج شماره تلفن همراه وکد ملی شاکی برای احراز هویت، رسیدگی و ارائه پاسخ مناسب ضروری می باشد
در صورت نیاز می توانید در ساعات اداری با شمارهای قید شده تماس بگیرید
 ویا به آدرس : خیابان مفتح شمالی چهارراه زهره اداره کل رسیدگی به تخلفات وشکایات بانک سپه مراجعه فرمایید
02135916220-30 
شرایط طرح و ثبت شکایت
ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد ، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشد. در صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی اداره بازرسی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد
ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد ، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشددر صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی واحد نظارتی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد
ارائه مشخصات هویتی برای اعلام فساد ، تخلف و یا هر نوع گزارش مردمی الزامی نمی باشددر صورتی که خواهان دریافت پاسخ مناسب از سوی واحد نظارتی می باشید لازم است مشخصات هویتی و شماره تلفن همراه خود را به طور کامل در فیلدهای تعیین شده وارد نمایید. بدیهی است به شکایات و درخواست های فاقد مشخصات کامل هویتی و شماره تلفن همراه پاسخی داده نخواهد شد
شکایات و پیشنهادات مشتریان بانک سپه